JICA, IUCN และ TOYOTA จัดนิทรรศการร่วมกันที่ UN ESCAP ครั้งที่ 79

JICA, IUCN และ TOYOTA จัดนิทรรศการร่วมกันที่ UN ESCAP ครั้งที่ 79

         Japan International Cooperation Agency (JICA), IUCN International Union for Conservation of Nature และ Toyota Daihatsu Engineering & Manufacturing (TDEM) จัดนิทรรศการร่วมกันที่งาน Climate Solutions Fair ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประชุม 79th Session of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP)  เมื่อวันที่ 15-19 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การประชุมแห่งสหประชาชาติ กรุงเทพฯ


         ทั้งสามองค์กรร่วมกันจัดแสดงผลงานในนามประเทศญี่ปุ่น โดยมีเป้าหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความร่วมมือผ่านโครงการต่างๆ ซึ่งเป็นกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และการดำเนินการขององค์กรธุรกิจที่เอื้อต่อการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์ธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพ

         โดยนิทรรศการของ JICA อธิบายเกี่ยวกับการดำเนินโครงการความร่วมมือ ที่เอื้อต่อการดำเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก หนึ่งในตัวอย่างความร่วมมือในประเทศไทย ได้แก่ โครงการจัดทำแผนแม่บทกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2556-2566 และฉบับใหม่ พ.ศ. 2564-2573 ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกรุงเทพมหานคร ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

         TOYOTA และ IUCN ได้นำเสนอวิธีการที่ทั้งสององค์กรทำงานร่วมกันมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2559 ในบัญชีแดงของสิ่งมีชีวิตซึ่งมีสถานะความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (IUCN Red List of Threated Species) พร้อมกับนำเสนอแพลตฟอร์มในการสนับสนุนจากภาคธุรกิจเอกชนในประเทศไทย

          โดยเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา  ผู้จัดงานได้มีโอกาสต้อนรับ นายอากิโมโตะ มาซาโตชิ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่น ซึ่งอยู่ในระหว่างการเดินทางเยือนประเทศไทย เพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะเต็มของคณะกรรมาธิการ UN ESCAP

เยี่ยมชมนิทรรศการร่วม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

คุณธันยพร กฤติทัตยาวุธ UN Global Compact Network Thailand (กลาง)
เยี่ยมชมนิทรรศการร่วมเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม ที่ผ่านมา

        นาย ซูซุกิ คาซยะ หัวหน้าผู้แทนสำนักงาน JICA ในประเทศไทย เปิดเผยว่า "JICA มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ เนื่องจากเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญระดับโลกในปัจจุบัน โดย JICA มีเป้าหมายที่จะจัดการกับปัญหาดังกล่าว โดยระดมความรู้ และความเชี่ยวชาญของเรา ผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรของเรา ทั้งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน


       ด ดินโด คมปิลัน ผู้อำนวยการ IUCN ประจำภูมิภาคเอเชีย และ ผู้อำนวยการศูนย์โอเชียเนีย กว่าเพิ่มเติมว่า " ความร่วมมืออันยาวนานของ IUCN กับโตโยต้า ทั้งในระดับโลก และในประเทศไทย เป็นตัวอย่างที่สำคัญของบทบาทเชิงกลยุทธ์ของภาคธุรกิจเอกชน ในการจัดการกับความหลากหลายทางชีวภาพ สภาพภูมิอากาศ และวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน เราคาดหวังว่าการจัดนิทรรศการร่วมกันนี้ ภายใต้ความร่วมมือจาก TOYOTA, JICA และสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย จะสร้างแรงผลักดันให้ความร่วมมือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ธรรมชาติในระดับภูมิภาคต่อไป 

        นายปราซ กาเนช รองประธานบริหาร TDEM กล่าวแสดงความคิดเห็นว่า “โตโยต้าตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุถึงความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 ด้วยแนวทางแบบองค์รวมซึ่งครอบคลุมถึง 'เทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าที่หลากหลายสำหรับการขายรถยนต์ใหม่ด้วยแนวทางทางเลือกที่เป็นจริง และยั่งยืน รวมทั้งการลด CO2 จากทั้งวัฏจักรผลิตภัณฑ์ของรถยนต์’ เพื่อไปสู่เป้าหมายนี้ เรามีความยินดีที่ได้ทำงานร่วมกับองค์กรที่มีแนวคิดเดียวกัน เช่น IUCN ในกิจกรรมการอนุรักษ์ความหลากหลายในครั้งนี้”

Tags :

view